Sēņotājs un ogotājs    
Nosaukums: Sēņotājs
Autors: Tālis Forstmanis
Datējums: 1966
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Tiesības: Darbs publicēts ar autora atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Sēņojot Stokholmas apkārtnē

Daļa mūžībā
Es atspiežu plecu pret koku,
tam augums ar vēju kust.
Tā augšanas kustības loku
ar pirkstgaliem varu just.
Es šūpojos reizē ar strāvu,
es nodrebu galotnei līdz.
Es sajūtu plūstošo strāvu,
kas modra no saknāja stīdz.
Man gavilēs ietrīsas roka -
tā mūžībai pieskarties var:
Es esmu daļa no koka,
no zemes un debesīm ar!

/Klusuma zvaigzne, 1969/
Nosaukums: Pēc sēņošanas
Datējums: 1985
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Viens no dzejnieka vaļaspriekiem bija sēņošana

Dzejols pa sēņšen
...
Kad sākes rudiņ lēņšen
un grāvs voirs nivar kōst,
i jāsmetes uz sēņšen,
le zieme būt ko grōst.
...
Kas tur pa bagat ōdzeb!
Stāv gailens ju pa strīp.
Man jauzteic sov drōdzeb
a mīļe švandzos pīp

un jāsliekes pe lasšen,
un jaridaire cōr,
vo nenāk līdz bez prasšen
kāds tārps a melnraib pōr.

Es iet un las, un grozes,
un apskates uz riņķ,
un šķietes būt kā rozes -
tā sens met apkārt bliņķ:

ruds gališ līž cōr skujam,
sārts mališ pacēls laps,
pa dujam un pa trujam
sprōž alksnens brūngans taps;

ōg dzeltens villens zāle,
stāv eglem cūcens blaks,
tumšs bērzlaps - smiltem gāle -
i apsēdašs viss taks.
...
/Lakstgals ievziede/
Nosaukums: Sēņu pētnieks
Autors: Fricis Forstmanis
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Sēņošana bija viens no dzejnieka vaļaspriekiem

Dzejols pa sēņšen
Le roj piķs tos mājes tuptes,
kas pie sievs grib kalst pa čugar!
Es i dzīve lustigs cuptes:
kul pe roks un maikst pa mugar.

Kad sākes rudiņ lēņšan
un grāvs voirs nivar kōst,
i jāsmetes uz sēņšen,
le zieme būt ko grōst.
Es parōg klēte mučiņ
un liek pe aks, le mierkst,
gar plīt jem uzvelk čučiņ
un nomēģan gar pierkst;
es salāp sov skal kriečiņ
un uzvelk vece praķ,
jem palaiž vaļe Pliečiņ,
le padzīt nāk kād zaķ,
un, pebāzs cibuk, suke
gar piertsaplok pa ež
tik aš, ka pastals šļuke,
uz diže Lūlik mež.

...

/Lakstgals ievziede/
Nosaukums: Ogojot
Autors: Fricis Forstmanis
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Kalns
Kalns: zeme, oļi, sūnas ... Bet tu zini:
tā raupja čaula vien priekš augļa liegā,
un smaidot milzim saki: Tumšais, tini,
cik gribi, galvu miglājos un sniegā –
es redzu mežiem cauri tavas domas:
tu esi iemīlams, bet spēlē baigo,
tu rādi kroplas priedes, kailas jomas,
bet tavā tumsā dārgakmeņi zaigo!

/Dzīvības lokā, 1940/
Nosaukums: Baraviku raža
Autors: Nezināms
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Nosaukums: Mežā
Autors: Nezināms
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Fricis Forstmanis pārgājienā pa Zviedrijas mežiem
Komentāri

Pievienot komentāru:
Vārds:
E-pasts:
Komentārs:
Šo lauku atstāt neaizpildītu
Visi lauki ir obligāti aizpildāmi! Atlikušo simbolu skaits: