Zinātniskās grāmatas    
Nosaukums: Bailes un trīsas
Autors: Sērens Kirkegors
Izdevējs: Ad verbum
Datējums: 2010
Identifikators: ISBN 978-9984-491-86-8
Piezīmes: Mākslinieki Rūta Briede un Artis Briedis
Nosaukums: Nīče. Viņa domāšanas biogrāfija
Autors: Rīdigers Safranskis
Izdevējs: Dienas Grāmata
Datējums: 2010
Identifikators: ISBN 978-9984-8475-1-1
Piezīmes: Mākslinieks Jānis Esītis
Nosaukums: Senā Jelgava
Autors: Sastādītāja Elita Grosmane
Izdevējs: Neputns
Datējums: 2010
Identifikators: ISBN 978-9984-8077-3-7
Piezīmes: Mākslinieks Juris Petraškevičs
Apraksts: Rakstu krājums ir pētījums par Jelgavas pilsētas arhitektūru, kultūras dzīvi, vēsturi, un mākslu līdz Otrajam pasaules karam. Pilsētas vēsture joprojām atrodas mums līdzās dzīvojamos namos, muzejos, baznīcās, gleznās, gravīrās un grāmatās. Pagātnes iepazīšana var palīdzēt izprast notiekošo mums apkārt un nepieļaut tik radikālu likteņa pavērsiena atkārtošanos, kādu piedzīvoja senā Jelgava.
Nosaukums: Latvijas Brāļu draudzes vēsture. 1918 - 1940
Autors: Gundars Ceipe
Izdevējs: LU Akadēmiskais apgāds
Datējums: 2010
Identifikators: ISBN 978-9984-452-61-6
Piezīmes: Mākslinieces Anna Ceipe un Andra Liepiņa
Apraksts: G. Ceipes grāmatas mērķis ir izpētīt Latvijas Brāļu draudzes darbību un attīstību starpkaru periodā nacionālā valstiskuma apstākļos un noskaidrot tās vietu un nozīmi Latvijas reliģiskās un kultūras vēstures kontekstā. Tajā aplūkota Brāļu draudzes izcelsme, teoloģiskie pamatprincipi, tās nodibināšana, darbība no 1918. līz 1940. gadam. Dots salīdzinājums ar Igaunijas Brāļu draudzi.
Komentāri

Pievienot komentāru:
Vārds:
E-pasts:
Komentārs:
Šo lauku atstāt neaizpildītu
Visi lauki ir obligāti aizpildāmi! Atlikušo simbolu skaits: