Uzziņu literatūra    
Nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata 2007 - 2008
Autors: Ilze Jakuša - Kreituse
Izdevējs: Latvijas Mākslas akadēmija
Datējums: 2008
Piezīmes: Mākslinieks Aivars Sprūdžs
Nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata 2009
Autors: Ilze Jakuša - Kreituse
Izdevējs: Latvijas Mākslas akadēmija
Datējums: 2009
Piezīmes: Mākslinieks Aivars Sprūdžs
Nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata 2010
Autors: Ilze Jakuša - Kreituse
Izdevējs: Latvijas Mākslas akadēmija
Datējums: 2010
Piezīmes: Mākslinieks Aivars Sprūdžs
Nosaukums: Latvijas Bākas
Autors: Andris Cekuls
Izdevējs: Capital
Datējums: 2010
Identifikators: ISBN 978-9984-491-94-3
Piezīmes: Mākslinieks Rauls Liepiņš
Nosaukums: Pasaules uzziņu atlants
Izdevējs: Jāņa sēta
Datējums: 2010
Identifikators: ISBN 978-9984-07-565-5
Piezīmes: Mākslinieki Līga Dubrovska, Ainārs Gaidis
Nosaukums: Vīns
Autors: Valentīna Grandāne
Izdevējs: JLV
Datējums: 2010
Identifikators: ISBN 978-9984-388-59-5
Piezīmes: Mākslinieks Jānis Pavlovskis
Apraksts: Grāmata ir ceļvedis vīna pasaulē, lai labāk saprastu, ar ko saistās šie svešie vārdi, kā vīnu izvēlēties, kā lietot, kā to iegādāties un kā saskaņot ar ēdieniem svētkos un ikdienā.
Komentāri

Pievienot komentāru:
Vārds:
E-pasts:
Komentārs:
Šo lauku atstāt neaizpildītu
Visi lauki ir obligāti aizpildāmi! Atlikušo simbolu skaits: