Mācību grāmatas    
Nosaukums: Joka pēc alfabēts
Autors: Indra Sproģe
Izdevējs: Zvaigzne ABC
Datējums: 2010
Identifikators: ISBN 978-993-401-717-9
Piezīmes: Māksliniece Laura Akmane
Apraksts: I. Sproģe palīdzēja mazajam Filipam iemācīties alfabētu. Viņa uzzīmēja alfabēta burtus. Redzes atmiņā iegūlās zīmējumi, ļaujot viegli atcerēties visus burtus. Renārs Kaupers sacerēja dziesmu, bet filmu studija "Rija" atdzīvināja visus tēlus un izveidoja animācijas filmu.
Nosaukums: Vide un ilgtspējīga attīstība
Izdevējs: LU Akadēmiskais apgāds
Datējums: 2010
Identifikators: ISBN 978-9984-452-20-3
Piezīmes: Māksliniece Ieva Tiltiņa
Apraksts: Grāmata sagatavota un izdota ar Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta LV 0044 "Vides zinātnes studiju satura attīstība un studiju materiālu izstrāde"atbalstu. Grāmata ir izstrādāta Latvijas Universitātē, sadarbojoties ar Upsalas Universitātes Baltijas Universitātes programmu.
Nosaukums: Environment and Sustainable Development
Izdevējs: LU Akadēmiskais apgāds
Datējums: 2010
Identifikators: ISBN 978-9984-452-34-0
Piezīmes: Māksliniece Ieva Tiltiņa
Apraksts: The book has been prepared and published with the support of the Norwegian Financial Mechanism Project LV0044 "Development of environmental science study content and study materials". The book has been prepared at the University of Latvia, in cooperation with Uppsala University Baltic University Programme.
Nosaukums: Mazas vietas - lieli jautājumi: ievads sociālantropoloģijā
Autors: Tomass Hillanns Eriksens
Izdevējs: LU Akadēmiskais apgāds
Datējums: 2010
Identifikators: ISBN 978-9984-452-47-0
Piezīmes: Mākslinieki Andra Liepiņa un Agris Dzilna
Komentāri

Pievienot komentāru:
Vārds:
E-pasts:
Komentārs:
Šo lauku atstāt neaizpildītu
Visi lauki ir obligāti aizpildāmi! Atlikušo simbolu skaits: