Zinātniskās grāmatas    
Nosaukums: Laiks, telpa, vadonis
Autors: Deniss Hanovs, Valdis Tēraudkalns
Izdevējs: Zinātne
Datējums: 2012
Identifikators: ISBN 978-9984-87902-4
Piezīmes: Māksliniece Agata Muze
Apraksts: Grāmata ir par Latvijas autoritārā režīma (1934-1940) ideoloģiju un politisko komunikāciju - valsts svētkiem, rituāliem, pārmaiņām pilsēttelpā, attieksmi pret reliģiju, mazākumtautībām un reģionālām identitātēm, režīma definētajiem ienaidniekiem. Pieejamo vēstures avotu mūsdienīga zinātniskā interpretācija piedāvā "Ulmaņlaiku" dekonstrukciju.
Nosaukums: Latviešu-poļu vārdnīca
Izdevējs: Zvaigzne ABC
Datējums: 2011
Identifikators: ISBN 978-993-401-114-6
Piezīmes: Mākslinieks Aigars Truhins
Nosaukums: Imagināro mediju grāmata
Autors: Ēriks Kluitenbergs
Izdevējs: Jauno mediju kultūras centrs RIXC
Datējums: 2011
Identifikators: ISBN 978-993-482-291-9
Piezīmes: Mākslinieks Mārtiņš Ratniks
Nosaukums: Senās Ēģiptes rakstu dārgumi
Autors: Valdis Segliņš
Izdevējs: LU Akadēmiskais apgāds
Datējums: 2011
Identifikators: ISBN 978-9984-453-72-9
Piezīmes: Māksliniece Baiba Lazdiņa, ilustrētāji Paula Pelše, Aigars Kokins
Apraksts: V. Segliņa monogrāfijā aplūkotas pārmaiņas reliģiskajos priekšstatos Senajā Ēģiptē, vēsturiskā skatījumā izsekojot tos no Piramīdu tekstiem līdz Mirušo grāmatai un skatot tos plašākā vēsturiskā kontekstā. Sniegts senāko Piramīdu tekstu tulkojums un svarīgākās daļas no vēlākā laikā radītiem tekstiem. Izdevums paredzēts vēsturniekiem un filologiem, kā arī visiem, kas interesējas par senās civilizācijas kultūrvēsturi.
Nosaukums: Trejādas saules: Meteoroloģiskā saule. Gaišā saule
Autors: Vaira Vīķe-Freiberga
Izdevējs: Pētergailis
Datējums: 2011
Identifikators: ISBN 978-9984-333-23-6
Piezīmes: Mākslinieks Ilmārs Blumbergs
Apraksts: V. Vīķe-Freiberga šajā sējumā "Gaišā saule" noslēdz fizisko saules dziesmu analīzi kā fiziskās saules trešo galveno aspektu - pirmais aspekts "Hronoloģiskā saule" (1999), otrais aspekts "Siltā saule" (2002). Tas pievēršas saulei un saules gaismai kā vizuālām parādībām, ieskaitot visu, kas saistās ar saules mirdzumu un spožumu un kontrastiem starp gaismu un ēnu vai tumsu.
Komentāri

Pievienot komentāru:
Vārds:
E-pasts:
Komentārs:
Šo lauku atstāt neaizpildītu
Visi lauki ir obligāti aizpildāmi! Atlikušo simbolu skaits: