Speciālbalvas    
Nosaukums: Uldis Bērziņš. Dzīve un laiktelpas poētika
Autors: Marians Rižijs
Izdevējs: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Datējums: 2011
Identifikators: ISBN 978-993-482-091-5
Saite: http://ej.uz/Uldis_Berzins
Apraksts: U. Bērziņš ir neparasts dzejnieks 20. gadsimta otrās puses latviešu dzejas kopainā. Līdzās viņa dzejā pastāvošajai valodas realitātei liela nozīme ir laika kategorijai. Bieži vien laiks ir gan U. Bērziņa dzejoļu saturs gan arī tēma. Līdzās laikam dzejnieka poētikā ļoti būtiska loma ir telpai. Šīs abas kategorijas caurauž plašo U. Bērziņa dzejā pārstāvēto pasaules kultūras zīmju kosmosu. M. Rižija monogrāfijā galvenā uzmanība pievērsta laika un telpas kategoriju funkcijām un nozīmei U. Bērziņa dzejā. Pētīta dzejnieka biogrāfija un tās saskares punkti ar dzeju.
Vairāk informācijas šeit: http://www.laligaba.lv/specialbalvas
Nosaukums: Bolti burti
Autors: Valentins Lukaševičs
Izdevējs: Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba
Datējums: 2011
Identifikators: ISBN 9789984292021
Saite: http://ej.uz/bolti_burti
Apraksts: Krājumā „Bolti burti” ietilpstošie dzejoļi formas ziņā ir sarakstīti postmodernā manierē, kad īsti nav redzama robeža starp nopietno un satīrisko, tie ir dzejoļi, kuri tiešā nozīmē un metaforiski vēsta ne tikai par šodien notiekošo Latgalē, bet aplūko arī globālas garīga, eksistenciāla rakstura problēmas.
Vairāk informācijas šeit: http://www.laligaba.lv/specialbalvas
Nosaukums: Personiskā Latvija
Autors: Atis Klimovičs
Izdevējs: Dienas Grāmata
Datējums: 2011
Identifikators: ISBN 9789984847771
Saite: http://ej.uz/Atis_Klimovics
Apraksts: A. Klimoviča grāmatā ievietoti 38 stāsti - sarunas ar plašākai sabiedrībai pazīstamiem vai tikai savā nomaļajā lauku pagastā zināmiem atšķirīgu likteņu un uzskatu cilvēkiem. Visi grāmatas varoņi ir brīvās Latvijas paaudze, kas stāsta par Latvijas vēsturi kā savu personisko, kas pierakstīta ļoti smalkjūtīgā veidā. Vēl šī grāmata ir piemineklis cilvēka izturībai.
Vairāk informācijas šeit: http://www.laligaba.lv/specialbalvas
Nosaukums: Korāns
Izdevējs: Neputns
Datējums: 2011
Identifikators: ISBN 97899848075
Saite: http://ej.uz/Koraans
Apraksts: "Korāns un no tā izrietošā reliģiskā un filozofiskā doma ir – un būs svarīga ceļazīme cilvēces garīgo meklējumu gaitai." (Uldis Bērziņš)
Vairāk informācijas šeit: http://www.laligaba.lv/specialbalvas
Nosaukums: Mēs. XX gadsimts
Autors: Autoru kolektīvs
Izdevējs: Dienas Grāmata
Datējums: 2011
Identifikators: ISBN 9789984847863
Saite: http://ej.uz/XX_gs
Apraksts: Stāstu krājums ir divpadsmit latviešu rakstnieču kopīgs garadarbs. Soli pa solim, lapu pa lapai tajā izgaismojas Latvijas divdesmitā gadsimta vēsture, no piektā gada līdz deviņdesmitajiem.
Vairāk informācijas šeit: http://www.laligaba.lv/specialbalvas
Komentāri

Pievienot komentāru:
Vārds:
E-pasts:
Komentārs:
Šo lauku atstāt neaizpildītu
Visi lauki ir obligāti aizpildāmi! Atlikušo simbolu skaits: