Makšķernieks    
Nosaukums: Zlēkās
Autors: Nezināms
Datējums: 1938
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Viena no Friča Forstmaņa iemīļotām nodarbēm bija makšķerēšana
Nosaukums: Vēl Latvijā
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1944
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Nosaukums: Asaris
Autors: Tālis Forstmanis
Datējums: 1952
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Fricis Forstmanis Zviedrijā
Nosaukums: Zandarts
Autors: Nezināms
Datējums: 1952
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Fricis Forstmanis Stoholmā
Nosaukums: Līdaka
Autors: Nezināms
Datējums: 1953
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Nosaukums: Rūda
Autors: Nezināms
Datējums: 1954
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Dzejnieks ar dēlu Tāli Forstmani pie Magelungen ezera Stokholmā

Zvejnieka zēns
Vaļēju linu kreklu, kur turas
darvas smarža un ūdeņu valgums,
laidi tu vizošā barā pa ostu
priežu mizas un papīra kuģus.

Viļņi viegli rīst cits aiz cita –
šūpojas mazās rotaļu buras,
aiznes flotili tavu uz jūru.
Smaidīdams vēl tu māji ar roku
selgas atstaru plašumam tālam.

Tu vēl neesi dziedējis stastam
leģendu ciemā par zvīņaini gauso
darba laivu ar eļļu un mudām,
laivu, kuŗai mūžīga sūce.

Tu vēl mīli pagalma stūrī
veidot smilšu brīnuma pilis,
nejauzdams klaidu kāpu, kas aizbērs
vēlā rudenī sētu un māju.

Vētras, kas apgāž kuģus un laivas,
izmet tev oļu un dzintara paijas,
miglas sirēnas klidzini jestrie
aizslīd pāri kā zuzoņa liega.

Tu vēl nejaudi skumjas, ko gaidi
apmetīs vientuļam zvejnieka mūžam
it ka tīklu ap vajātu lomu –
nolauztus mastus un dzīvi kā vraku,
ko vairs nevada vēji, bet straume,
- Straumes daudzreiz uznes tos klintīm...

Kādreiz, raupjām un sprēgainām rokām
vilkdams slapjos vadus no jomas
soli solī pa liedaga smiltīm,
pasvērtos plakstos tu jutīsi pēkšņi
vizam uz stingām un mudainām kājām
it kā saules gredzenu spožu.

Tā būs vaļīgā zēnība tava:
pulkā ar biedriem, vēju un sauli
kāpu vasaras vieglas kā pūkas
tāla atmiņu apvāršņa malā.

/Līvzeme/
Nosaukums: Tēvs un dēls
Autors: Nezināms
Datējums: 1954
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Fricis Forstmanis ar dēlu Tāli Forstmani Zviedrijā
Nosaukums: Mēlarens ezers
Autors: Tālis Forstmanis
Datējums: 1955
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Fricis Forstmanis makšķerē Mēlarens ezerā Stoholmā
Nosaukums: Dzejnieks Stoholmā
Autors: Tālis Forstmanis
Datējums: 1955
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Nosaukums: Lielais loms
Autors: Tālis Forstmanis
Datējums: 1955
Formāts: Menbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Fricics Forstmanis Stoholmā
Nosaukums: Fricis Forstmanis Stoholmā
Autors: Tālis Forstmanis
Datējums: 1955
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Nosaukums: Makšķernieki
Autors: Nezināms
Datējums: 1956
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Attēlā no kreisās: Tālis Forstmanis, Lars Frödin un Fricis Forstmanis laivā Magelungen ezerā Stokholmā
Nosaukums: Magelungen ezerā
Autors: Tidemanis?
Datējums: 1958
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Tālis Forstmanis un Fricis Forstmanis
Nosaukums: Fricis Forstmanis novērtē kārtējo lomu
Autors: Tālis Forstmanis
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Fricis Dziesma (īstajā vārdā Fricis Forstmanis) Stokholmā (Zviedrija). Lustigs cuptes
le roj piķs tos mājes tuptes,
kas pe sievs grib kalst pa čugar!
Es i dzīve lustigs cuptes:
kul pe roks un maikst pa mugar.

Vente, Dōgave un Gōje
ceļ tāds asers, rōds un sapaļs,
ka no vilkšens ieniez sōje
un no rōdzšens acs tiek apaļs.

Sarok tikes pīckars male,
saķer sisiņs, mušs pārpāres,
jem uz uzdur āķam gale
un sper iekš, kur ūdiš vāres!

Vens un duj – un pludiš stirnes,
nodrīkst kāts un šņorit stiepes.
Drīz tāds asers zāle spirnes,
kam i šabrak viens piepes.

Met pa jōn – i otars klātes,
apcērt ast un sit pa spuram;
cit nāk pakaļ, ka ne stātes –
petiks pašam un būs Muram,

---

/"Lakstgals ievziede"/
Nosaukums: Ar makšķeri
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Makšķerējot Stokholmas apkārtnē

Pie Tingsridas ezera
Vēsma iegulstas niedrās,
viļņi vainagā spīd.
Mākoņu plūksnainās šķiedrās
gaismas lāsumi slīd.
Pīle ved augošo laismu,
pūkaini cālēni zib,
Saule ar iesārtu kaismu
mazgāt mazuļus grib.
Krasta akmeņu ēnā
lodā zalkši un ciz.
Līča atvarā lēnā
izlec zivis un viz.
Eju krastmalu vāri –
bēglis un svētceļnieks.
Gaismā zvīguļo man pāri
spožais ezera prieks.

/Dzīvei draugos, 1945/
Nosaukums: Ar makšķeri motorlaivā Magelungen ezerā Stokholmā
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Vasara
Silta vēsma vaigu snieca.
Medus asara
viegli zāles dzietu lieca.
Bija vasara.

Dienas noreibumā tvīcis,
meldros nogulis
atvizēja ezerlīcis
gaišs kā spogulis.

Padebeši starot dzirās.
Stiebrus šķirdama
lēni mūsu laiva irās.
Bija dzirdama

tikai malka niedru trīsa
andram skaroties,
spāra nolaišanās īsa,
ziedā karoties.

Un tu teici, acīm zvīļāk
mirdzēt ļaudama:
Draugs, šī skaistā diena mīļāk
klusi baudama.

Tādēļ slēdzi lūpas manas
savām lūpām ciet,
lai mums pāri klusēšanas
saldais brīnums iet.

Un tev vaigā pavīdēja
laimes asara.
Sila gaisi. Nebij vēja.
Kaita vasara.

/Svētītie gadi/
Nosaukums: Zemledus makšķernieks
Autors: Nezināms
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Joma sniegā
uz augstiem egļu bluķiem
klusas
strupiem andru snuķiem
stāv laivas krastā.
Lūkas aizvāž sniegs.

Zem dibena, kur turas
trausli, izsaluši gliemežvāki,
vēsums zīmē zilas sarmas freskas.
Garas ledus spuras
noliec vantis,
prožektoru skropstās miegs.

Uz mirkli dūmotavu torņiem
vakars uzliek
sārta zelta freskas,
signālrūtī atviz
pirmās zvaigznes spīdums liegs.

Tad sniegā sakrīt ēnu arabeskas
un andru izciļņi
top aizvien maigāki un līdzenāki.

/Līvzeme, 1934/
Nosaukums: Makšķernieki
Autors: Nezināms
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Tīdemanis un Fricis Forstmanis pie Magelungen ezera.

Siļķ un rācens
Dažam labam rozīņ plācens
garem zobem liekes rūgts.
Man, ja tik i siļķ un rācens,
liekes, ka es gostes lūgts.

Siļķ un rācens noder godes,
tos var ēst pa māj un talk,
pusdiene vo nakt atsmodes,
vojag iztaist vien jo smalk- :

Rāciņs jem un erōš sprukstes,
ļōj, le apsgruzdnes pusbrūn.
Kas jum iz i plīsdam plūkstes,
vidkels izvierst mīksts kā dūn.

Ēriņ tikam apveļ miltes,
pesper vel kād pikat sviest,
aptiņ ovīz un liek spiltes
sutan, cik var viķnams ciest.

Peic tam noceļ putars katal,
eliek kupant kunkiļ pod,
ļōj, le saplok, un liek akal,
kamēr karit stāv a god.

Tad vel pārsper visam krejam,
atlaiž apekel un jost
un kož ēdam, un streb lejam,
kamēr vairak i ne most.

Un tad jem un noslōk bēniņs,
pieceļes un pārmet krust:
Laiks grōž pasōls, Dicvs gāž ķēniņs –
siļķ un rācens nivar zust.
Nivar zust!

/Lakstgals ievziede/
Nosaukums: Ar noķerto līdaku pie Magelungen ezera
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Nosaukums: Makšķernieks
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Tāluma alkas
Zvejniek, mans draugs,
gadu rievām vaigā druvīgi cietā,
rītā un rietā
likteņa pamests tu sēdi
uz līča smilšainā krasta
cilvēku vientuļā vietā,
un tavos plecos
lēnām krājas gadu un nelaimes nasta.

Tavā dūņainā jomā
no pasaules ūdeņu vētrām
atnāk tikai lēnas, gurdenas šalkas,
spīvi vilktajā lomā
gļotainas mudas un zivtiņas smalkas.
Tava zvejas laiva ir zema,
nav slaiduma andrā, ne mastā –
viss slims un sagumis pelēkā krastā:
Tava vientuļā sēta,
smilšu viesuļu piemeklēta,
reta kur smilga un zālīte dīga...
Māja
vējiem un lietavām padevīga:
sienas, kas vēju spiedienā slīga,
ģindušais jumts, ko sūnas klāja.
Pat Līvzemes bākai
līdz tornim
tikai simtsdivpadsmit lēzenas kāpes –
bet reizēm tev ir lielas, kā sāpes,
asas un spēcīgas pasaules plašuma sāpes.

Reizi tu gribētu pacelties pāri
smilšu kāpai kumpai un kroplīgai priedei silā,
saskatīt, kas ir aiz selgas apvāršņa zilā,
kuru tu sapņoji aizsniegt, bet nevarēji
dienas, gadus un mūžu...
Stundās, kad cilā
tavas rokas airus, smagus no mudām un glūdas,
un tu redzi, ka ar priecīgu žūžu
aizslīd vizošas jachtas uz tālumiem –
muskuļi savelkas spīvi,
nagi iecērtas miesā:
kādu gan ilgotu dzīvi
panākt šajā šaurā un liesā
vēju
un ūdeņu tiesā - ?

Jūra sagriežas putās
un viļņi
trauksmainā nemierā sitas līdz pašām kāpām,
ko baigā skaistumā apblāzmo vakars
augstām debešu uguņu lāpām.
Atviz ūdeņu ciļņi
putu šļakatām sārtām
un tavos plecos
gulstas dzīves vientuļais rūgtums
kārtām un kārtām...

/Svētītie gadi/
Nosaukums: Makšķernieks uzvalkā
Autors: Nezināms
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Nosaukums: Līdaka
Autors: Nezināms
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Nosaukums: Gaidot lielo lomu
Autors: Nezināms
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Nosaukums: Magelungen ezers
Autors: Nezināms
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Fricis Forstmanis Magelungen ezerā
Nosaukums: Kopīgs vaļasprieks
Autors: Nezināms
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Tīdemanis un Fricis Forstmanis
Nosaukums: Līdakas
Autors: Nezināms
Datējums: 1961
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Fricis Forstmanis novērtē lomu
Nosaukums: Makšķernieks
Autors: Nezināms
Datējums: 198?
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Līvzeme

Pūš vēji kāpu ielokā liesā
gadu no gada - .
Kas ies ar likteni tiesā?...

Pamazām no stiegrainā vada
iegriežas rievas miesā.
Gurst dvēsele aiz draudzības bada.

Skopos vārdos asums kā ciesā,
dzīve mūžīgam rudenim rada.

Vien sapnim ziedonis jāievada.

/Līvzeme/
Nosaukums: Fricis Forstmanis
Autors: Nezināms
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Komentāri

Pievienot komentāru:
Vārds:
E-pasts:
Komentārs:
Šo lauku atstāt neaizpildītu
Visi lauki ir obligāti aizpildāmi! Atlikušo simbolu skaits: