Vecāki    
Nosaukums: Vecāki
Datējums: 1905
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Fricis Karlis Aleksandrs Forstmanis un Līza Forstmanis 1905.gadā Rīgā.

Spožums senā gleznā
Kas ilgāk noturīgs pret laiku: gars vai viela?
Kur tveras pilnīgais, kas mūžiem cauri ris?
Pār gadu tālumiem viz dvēsles gaisma liela,
kad tumšais ķermenis sen pelnos sabirzis.

Viz laipna atblāzma, ko sāpes neizdzenā,
ilgst gudra laicība, ko nāve neatrod.
Mirdz gara mūžība kā gaisma gleznā senā,
kas vaigam mīlīgam vēl vairāk dailes dod.

Tai reizēm krāsas tumst un neturami plaisā
un toņu dzīdrība palēnām sūb un gaist,
un tomēr neizklīst kāds spožums gleznas gaisā
un sejā liegais smaids vēl izteiksmīgāk kaist.

No dzīves uztverdams, kas daiļš un reti rodams,
un mākā brīnišķā, kā tikai retam spēt,
bij licis vecmeistars, no sevis visu dodams,
tam gleznas pilnībā pār laikiem atvizēt.

Un tā – kad gadi iet un iznīcību dala
un viela tumšojas un sairdama drūp –
gars atbrīvotāk mirdz un it kā grib no gala
sākt mūža cēlienu, kam pilnestība rūp.

/Dzīvības lokā, 1940/
Nosaukums: Ar vecākiem
Datējums: 1923
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: No kreisās: Fricis Karlis Aleksandrs Forstmanis, Fricis Forstmanis, Līza Forstmanis

Koki rudenī
Kad rudens lietus līst un tērces vēršas dumbros,
es laukos izeju un raugos koku stumbros
un zaru žuburos, kas, atsegušies kaili,
pauž dižu stingrību un vīrišķīgu daili.
Kāds spēka lieliskums – es apbrīnodams skatos –
pa gadiem uzkrājies ir koku stāvos platos
un sakņu uzkalnos, kas, klāti miglas lāsām,
sūb tumši zaļganām un pelēkbrūnām krāsām!
Ar skaidrām līnijām, kas pilnas skaistas dzejas,
ap mani rudenī kā milži koki slejas.
Tie salu pārlaidīs un nelūzīs zem sniega
un atkal salapos no maija vēja liega.
Spēks, saknēs atvilcies, ar jaunu pavasari
spēs jaunus dzietus dzīt un ziedu plauksmi arī.

/Dzīvības lokā/
Nosaukums: Pase
Datējums: 1927
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Friča Kārļa Aleksandra Forstmaņa pases fotogrāfija
Nosaukums: Tēvs
Datējums: 1935
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Friča Forstmaņa tēvs Fricis Karlis Aleksandrs Forstmanis
Nosaukums: Sīpoli
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1935
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Līza Forstmanis Zlēkās
Datējums: 1937/38
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Vidū sēž Līza Forstmanis, stāv kājās Fricis Forstmanis. Fotogrāfēts Jelgavā
Nosaukums: Kāzas
Datējums: 1939
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Milda Forstmanis, Fricis Forstmanis un Līza Forstmanis
Datējums: 1939
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Līza Forstmanis
Datējums: 1939
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Līza Forstmanis
Datējums: 1939
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Labā pusē Līza Forstmanis
Nosaukums: Glāzes
Datējums: 1943
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Fricis Forstmanis ar māti Līzu Forstmani
Datējums: 1943
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Milda Forstmanis, Līvija Forstmanis, Līza Forstmanis
Nosaukums: Friča Forstmaņa māte
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1944
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Friča Forstmaņa māte Līza Forstmanis 1944.gadā.

"Vai Tu vēl atceries, māt,
dienu
kurā tēvs Tev reiz pienāca klāt
un teica: vai negribi atpūtināt
savu delnu manā
šodien, rīt un uz mūžu?
[..]
... un tad nācu es.
Un tad aizsākās gadi
pilni rūgtu un apmātu stundu,
kurās tu cieti un cieti un neatradi
laimi, ko sapņoji meitenes dienās,
jo tēvs bija dzērājs.
Bet lepnuma spītā tu cieti un gāji
manis dēļ cauri dzīvei, kuru tu nemīlēji,
naktīs un vienatnē izraudāji acis ...
... Tu savās jaunības dienās bijusi esi pie Jaltas,
kur debesis zilgas
un kalnu galotnes sniegā viz baltas.
Varbūt Tavam dēlam tādēļ piemīt tās pašas tāluma ilgas?"

"Vēstule mātei" /1937/
Nosaukums: Friča Forstmaņa meita un māte
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1944
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Friča Forstmaņa meita Līvija Forstmanis un viņa māte Līza Forstmanis dzimtas mājās "Tīši" Zlēku pagastā 1944.gadā

Nosaukums: Līza Forstmanis un Līvija Forstmanis
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1944
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: No kreisās: Līza Forstmanis, Līvija Forstmanis

Nemirstība
No lāpas lāpā pāriet liesma,
pie ārda kvēlmē iekaist ārds –
ap teiku vijas jauna viesma,
bet dziesmā sākas jauna dziesma
un vārdā aizsakņojas vārds –
lai tumšā pirmbūtnības kvēle
un pirmcilvēka biklais A
no gruzdoņas top uguns mēle,
no stomīšanās zvanu spēle,
kas aizskan tālu mūžībā.

/Dzīvības lokā, 1940/
Nosaukums: Kartupeļu laukā
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1944
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Friča Forstmaņa māte lasa kartupeļus
Nosaukums: "Tīšos"
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1944
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Līvija Forstmanis un Līza Forstmanis
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1944
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Labajā pusē Līza Forstmanis
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1944
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Līza Forstmanis
Komentāri

Pievienot komentāru:
Vārds:
E-pasts:
Komentārs:
Šo lauku atstāt neaizpildītu
Visi lauki ir obligāti aizpildāmi! Atlikušo simbolu skaits: