Zinātniskās grāmatas    
Nosaukums: Ķīpsala: albums
Autors: Margarita Barzdeviča, Ingrīda Miklāva
Izdevējs: Zelta grauds
Datējums: 2008
Identifikators: ISBN 9789984994512
Piezīmes: Mākslinieks Egīls Pārups
Apraksts: Albums stāsta par Rīgas vēsturi caur vienas no interesantākajām Daugavas lejteces salām - Ķīpsalas - skatījumu un attīstību. Autores veikušas nopietnu pētījumu un materiālu atlasi, lai parādītu pilsētas un salas attīstību no 17. gadsimta sākuma, kad tā pirmo reizi pieminēta dokumentos, līdz mūsdienām. Daudzi izdevumā redzamie materiāli ir pirmpublicējums
Nosaukums: Teaitēts
Autors: Platons
Izdevējs: Liepnieks & Rītups
Datējums: 2008
Identifikators: ISBN 9789984960951
Piezīmes: Mākslinieks Ilmārs Blumbergs
Nosaukums: Atzīšanās
Autors: Augustīns
Izdevējs: Liepnieks & Rītups
Datējums: 2008
Identifikators: ISBN 9789984960968
Piezīmes: Mākslinieks Ilmārs Blumbergs
Nosaukums: Meditācijas par pirmo filozofiju
Autors: Renē Dekarts
Izdevējs: Liepnieks & Rītups
Datējums: 2008
Identifikators: ISBN 9789984960975
Piezīmes: Mākslinieks Ilmārs Blumbergs
Nosaukums: Dzīvā cimdu un zeķu adīšanas tradīcija Vārkavā
Autors: Aija Jansone
Izdevējs: Zinātne
Datējums: 2008
Identifikators: ISBN 9789984808260
Piezīmes: Mākslinieks Aivars Plotka
Apraksts: A. Jansone pētījumā centusies ieskicēt adījumu vēsturisko attīstības gaitu Latvijā, sākot ar 13. gadsimtu, parādījusi saglabātos 18. gadsimta adījumus no Vārkavai tuvākās apkārtnes un analizējusi pašas Vārkavā 2005. gadā savāktos materiālus. Albumā aplūkojami 129 Vārkavā adīto cimdu un zeķu attēli, kurus fotografējusi autore materiālu vākšanas gaitā. Grāmatā analizēti cimdi un zeķes pēc to pielietojuma, izmantotā materiāla, izpildījuma tehnikām, rotājošā raksta un krāsu salikuma
Nosaukums: Es varu tikai mīlēt...Sievietes tēls Latvijas filmās
Autors: Inga Pērkone
Izdevējs: Neputns
Datējums: 2008
Identifikators: ISBN 9789984807355
Piezīmes: Māksliniece Ieva Briede
Apraksts: I. Pērkones monogrāfija ir pirmais feminismā sakņotais kinopētījums Latvijas kultūras vēsturē. Grāmatā analizēti latviskās sievišķības arhetipi un to filmiskās versijas kopš Latvijas kinomākslas veidošanās 20. gadsimta 20. gados līdz pat mūsdienām. Pētītas dažādas sievietes lomas - māte, liktenīgā sieviete, upuris un citas. Īpaša uzmanība veltīta sievietes kinozvaigznes fenomenam, vērojot izcilās aktrises Vijas Artmanes (1929-2008) funkcijas padomju kultūras sistēmā
Nosaukums: No Leitnera līdz Ērenpreisam
Autors: Edvīns Liepiņš
Izdevējs: Latvijas Industriālā mantojuma fonds
Datējums: 2009
Identifikators: ISBN 9789934805004
Piezīmes: Māksliniece Ingrīda Zābere
Apraksts: Šī ir pirmā grāmata, kas veltīta velosipēdu rūpniecības vēsturei Latvijā. Tajā apkopots autoru daudzu gadu izpētes darbs arhīvos, muzejos, bibliotēkās un ekspedīcijās pie kādreizējiem uzņēmējiem, amatniekiem un viņu laikabiedriem. Pa īstam šī nozare nav atdzimusi arī tagad. Tādēļ grāmata būs kā vienīgais piemineklis tiem cilvēkiem, kas ar daudzveidīgu velosipēdu ražojumiem reiz bagātināja mūsu valsts tehnisko progresu
Komentāri
  Larisa Zīverte 22.04.2009. 16:20    
Man ļoti patīk kino.
  Linda Pūpola 23.04.2009. 18:55    
20. gadsimtā Vija Artmane bija spilgtākā Latvijas tēla nesēja pasaulē. Šī būtu laba grāmata viņas talanta pielūdzējiem un kinomīļiem.

Pievienot komentāru:
Vārds:
E-pasts:
Komentārs:
Šo lauku atstāt neaizpildītu
Visi lauki ir obligāti aizpildāmi! Atlikušo simbolu skaits: