Katalogi    
Nosaukums: Latvijai topot. Māksla un laikmets. No de facto līdz de iure
Autors: Aija Brasliņa
Izdevējs: Neputns
Datējums: 2008
Identifikators: ISBN 9789984807317
Piezīmes: Māksliniece Zane Ernštreite
Apraksts: Izdevums ietver sevī gan Latvijas valsts tapšanas vēsturiskos aspektus, gan starptautisko situāciju, gan tā laika mākslas dzīves norises. Grāmatā apkopoti gan arhīvu un muzeju foto un dokumentālie materiāli, gan mākslas darbu reprodukcijas. Izstāde "No de facto līdz de iure" un grāmata ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja dāvana Latvijas valstij 90. jubilejā
Nosaukums: Solveiga Vasiļjeva. Viss ir iespējams
Autors: Elita Ansone
Izdevējs: Elita Ansone
Datējums: 2008
Identifikators: ISBN 9789984395425
Piezīmes: Māksliniece Ingrīda Zābere
Nosaukums: Lielais pasaules atlants
Izdevējs: Karšu izdevniecība Jāņa sēta
Datējums: 2008
Identifikators: ISBN 9789984075327
Piezīmes: Mākslinieki Māris Sīmansons, Līga Dubrovska
Apraksts: Lielais pasaules atlants ir "Karšu izdevniecības Jāņa sēta" veltījums Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai. Kartēs Latvijā vēl nebijušā detalizācijā attēloti visi pasaules reģioni. Kartes izstrādātas izmantojot visjaunākos satelītattēlus, kartogrāfisko un statistisko informāciju. Atlantā dots vairāk nekā 90000 vietvārdu, kas atveidoti no 148 pasaules valodām. Izdevumā sniegta informācija par visām pasaules valstīm un teritorijām ar ģerboņu un karogu attēliem
Komentāri
  Vita Ozola 22.04.2009. 11:43    
Eleganta, ar saturam atbilstošu , ne pārāk košu noformējumu. Lai gan grāmat ir veltīta gleznotāju darbībai Latvijas tapšanas laikā, mākslinieku darbi nav grāmatas vienīgais košuma un skaistuma radītāji.
  Agia Leimane 22.04.2009. 11:22    
Ja nevar ceļot reāli, tad šī grāmata dod iespēju vismaz iztēloties un plānot.daudz informācijas
  Larisa Zīverte 22.04.2009. 15:54    
Grāmata, kura ir ļoti nepieciešama.
  Ilma Putna 22.04.2009. 20:15    
Grāmata ,kurai būtu jābūt katrā mājā.Un šādi noformētu var novietot godavietā.
  Antra Danga 16.12.2009. 17:29    
Ventspils bibliotēkai Lielo pasaules atlantu uzdāvināja valsts prezidents Valdis Zatlers viesojoties 2008. gada rudenī. Izdevumu ar ierakstu var apskatīt Galvenās bibliotēkas novadpētniecības sektorā.

Pievienot komentāru:
Vārds:
E-pasts:
Komentārs:
Šo lauku atstāt neaizpildītu
Visi lauki ir obligāti aizpildāmi! Atlikušo simbolu skaits: