Jelgava 1938.gadā    
Nosaukums: Dzejnieks Fricis Forstmanis ar domubiedriem Jelgavā 1938.gadā
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1938
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Andrejs Dābols, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs (2008)
Apraksts: Fricis Dziesma (īstajā vārdā Fricis Forstmanis) ar domubiedriem Jelgavā 1938.gadā. Fotografēts no tagadējā Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja torņa. Fonā Jelgavas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā baznīca ar 1688.gadā celto 41 metru augsto torni. Baznīca tika sagrauta Otrā pasaules kara laikā 1944. gadā padomju armijas uzlidojumu laikā.

Rilke senas pils tornī
Zem brūniem baļķiem, kas vairs nesveķo,
starp mūriem, kam vairs neuzmetas svīdums,
kluss dzejnieks vēlu naktī raksta to –
to neizteicamo un mūžīgo,
kas dus kā rāmas mēnesnīcas spīdums
uz viņa rokām, noliktām uz pults
starp divām vaska svecēm, augstām, smailām.
Cērt vējš un lietus, raustās logu bults,
un kalnu strauts rūc, baltās putās kults –
bet rāms ir miers zem sirmā torņa ailām.
Te ienācis uz brīdi Mūžīgais,
lai biezo pusnakts dumsu sadalītu
pa divi dienām. Kustas rakstāmais –
un dzejnieks apcerībā uzzied tais
nakts apcerībās, kas svētī jaunu rītu.

/Dzīvei draugos, 1947/
Nosaukums: Tilts pāri Driksai Jelgavā 1938.gadā
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1938
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Andrejs Dābols, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs (2008)
Apraksts: Tilts parī Driksai Jelgavā 1938.gadā
Nosaukums: Lielupe pie Jelgavas 1938.gadā
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1938
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Andrejs Dābols, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs (2008)
Apraksts: Lielupe pie Jelgavas 1938.gadā
Nosaukums: Jelgavas Pārlielupes daļa 1938.gadā
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1938
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Andrejs Dābols, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs (2008)
Apraksts: Attēlā redzama Jelgavas Pārlielupes daļa 1938.gadā. Fotografēts no Trīsvienības baznīcas torņa
Nosaukums: Lielupe pie Jelgavas 1938.gadā
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1938
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Andrejs Dābols, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs (2008)
Apraksts: Lielupe pie Jelgavas 1938.gadā
Nosaukums: Jelgava 1938.gadā
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1938
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Andrejs Dābols, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs (2008)
Apraksts: Jelgava 1938.gadā. Fotografēts no (tagadējā) Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja torņa. Skatā (no labās): pirmā ēka atjaunota pēc 2.Pasaules kara, nākamā gājusi bojā, tās vietā tagad ir SEB Unibanka. Tālumā (pa kreisi) vecais tirgus laukums un Reformātu baznīcas tornis
Nosaukums: Jelgava 1938.gadā
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1938
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Andrejs Dābols, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs (2008)
Apraksts: Pils iela Jelgavā 1938.gadā
Nosaukums: Nams Jelgavā 1938.gadā
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1938
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Andrejs Dābols, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs (2008)
Apraksts: Nams Jelgavā 1938. gadā. Tagad šajā vietā atrodas 1940. gadā uzbūvētā pilsētas viesnīca
Nosaukums: Tilts pāri Lielupei pie Jelgavas pils 1938.gadā
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1938
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Andrejs Dābols, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs (2008)
Apraksts: Tilts pāri Lielupei pie Jelgavas pils. 1939. gadā tā vietā uzcēla dzelzsbetona tiltu
Nosaukums: Vācu bruņniecības nams Jelgavā 1938.gadā
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1938
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Andrejs Dābols, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs (2008)
Apraksts: Vācu bruņniecības nams Jelgavā 1938.gadā, kurš sākts nojaukt. Tā vietā tagad Jelgavas pilsētas viesnīca
Nosaukums: Tilts pāri Lielupei pie Jelgavas pils 1938.gadā
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1938
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Andrejs Dābols, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs (2008)
Apraksts: Tilts pāri Lielupei pie Jelgavas pils 1938. gadā. Tā vietā 1939. gadā uzcēla dzelzsbetona tiltu
Nosaukums: Latvijas Lauksaimniecības universitātes auditorija 1938.gadā
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1938
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Andrejs Dābols, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs (2008)
Apraksts: Latvijas Lauksaimniecības universitātes auditorija, kas 1937. gadā pēc profesora Eižena Laubes projekta uzbūvēta Jelgavas pils rietumu spārnā
Nosaukums: Jelgavas tirgus laukums 1938.gadā
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1938
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Andrejs Dābols, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs (2008)
Apraksts: Jelgavas tirgus laukums 1938.gadā. Fotografēts no Trīsvienības baznīcas torņa. Priekšplānā Reira grāmatu drukātava. Kreisajā pusē pilsētas bibliotēka, kas celta pēc Valda Zēbauera (1903-1993) projekta
Nosaukums: Jāņa Čakstes bulvāris un dzelzceļa tilts pār Lielupi Jelgavā 1938.gadā
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1938
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Andrejs Dābols, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs (2008)
Apraksts: Jāņa Čakstes bulvāris un dzelzceļa tilts pār Lielupi Jelgavā 1938.gadā. Tālumā redzama ķieģeļfabrika

Svēta zeme
Latvju zeme – svētā zeme,
maijā tīrumi kad garo
un ar pilnu ziedēšanu
ābeles un ievas staro
gaišā svaigumā.

Maigie rīti! Mirdzēdami
koki, zāles veldzi slaka.
Sējējiem uz artā lauka
ļaudis dievpalīgu saka
siltā maigumā.

Garo zeme, veras ziedi,
māju jumti atsit gaismu.
Rīta saule tīrām sētām
apjož zelta staru kaismu
plašā zilgumā.

Latvju zeme – svētā zeme!
Gaišu lūgšanu teic lūpas:
nesi mūžu mūžos sevī
tādas ziedēšanas šūpas
dižā spraigumā!

/Svētītie gadi/
Nosaukums: Kurzemes bruņniecības nams Jelgavā 1938.gadā
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1938
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Andrejs Dābols, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs (2008)
Apraksts: Kurzemes bruņniecības nams Jelgavā 1938.gadā, kurā atradās 2.Valsts vidusskola
Nosaukums: Jelgava 1938.gadā
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1938
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Andrejs Dābols, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs (2008)
Apraksts: Jelgava 1938. gadā. Fotografēts no Ģ.Eliasa Muzeja torņa. Priekšpusē tagadējā Akadēmijas iela. Kreisajā stūrī: (tagad) Zemgales Apgabaltiesas nams. Priekšplānā: Lielā Sinagoga
Komentāri
  Dagnija 14.03.2011. 11:19    
Par šo namu A.Dābols sniedza šādu informāciju (2011.10.03.): Veinberga nams, celts 1912.g., nojaukts 1930.gadu beigās, tā vietā 1940.g. pēc arhitekta Laukirbes projekta uzcelta tagadējā viesnīca "Jelgava" (Lielā iela 6).

Pievienot komentāru:
Vārds:
E-pasts:
Komentārs:
Šo lauku atstāt neaizpildītu
Visi lauki ir obligāti aizpildāmi! Atlikušo simbolu skaits: