Iztulko sakāmvārdu pareizi    
Nosaukums: Angļu - latviešu vārdnīca: ap 70 000 tulkotu leksikas vienību = English - Latvian Dictionary
Autors: Sast. Z.Belzēja, I.Birzvalka, L.Jurka, R.Mozere, J.Raškevics
Izdevējs: Jāņa sēta
Datējums: 2004
Identifikators: ISBN 998470968X
Nosaukums: Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs
Izdevējs: Cambridge University Press
Datējums: 1997
Identifikators: ISBN 0-521-56299-6
Nosaukums: Citi laiki, citi tikumi: angļu, īru, skotu un velsiešu sakāmvārdi = Other times, other manners
Autors: Sakārt. un tulk. Vanda Tomaševiča
Izdevējs: Rasa
Datējums: 2007
Identifikators: ISBN 978-9984-7178-8-3
Nosaukums: Angļu - latviešu frazeoloģijas vārdnīca: ap 8000 frazeoloģismu = English - Latvian Phraseological Dictionary
Autors: Sast. Gunita Aizstrauta
Izdevējs: Avots
Datējums: 2002
Identifikators: ISBN 9984-7007-4-7
Nosaukums: Grūtie vārdi angļu valodā
Autors: Ilze Krūmiņa
Izdevējs: Avots
Datējums: 2005
Identifikators: ISBN 9984-7577-3-0
Nosaukums: No Wisdom Like Proverbs: English and Latvian Proverbs and Proverbial Phrases = Angļu un latviešu sakāmvārdi un parunas
Autors: Sast. Gunta Štrauhmane
Izdevējs: Zvaigzne ABC
Datējums: 1994
Identifikators: ISBN 540503188
Nosaukums: Target Vocabulary
Autors: Peter Watcyn - Jones
Izdevējs: London: Penguin Books
Datējums: 1994
Identifikators: ISBN 014081387x
Nosaukums: Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Nr.3
Autors: Atb. red. Gunta Smiltniece
Izdevējs: LU Akadēmiskais apgāds
Datējums: 2008
Identifikators: ISSN 1691-273X
Nosaukums: Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Nr.4
Autors: Atb. red. L. Lauze
Izdevējs: LU Akadēmiskais apgāds
Datējums: 2009
Identifikators: ISSN 1691-273X
Nosaukums: Valoda. Tulkošana. Starpkultūru komunikācija: zinātniskie raksti = Language. Translation/Interpreting. Intercultural Communication
Autors: Red. Jānis Sīlis, Astra Skrābane
Izdevējs: Ventspils Augstskola
Datējums: 2008
Identifikators: ISBN 9984-648-62-1
Komentāri
  Elita Lāce 22.05.2009. 13:57    
8. You cannot get blood out of a stone - No akmens ūdeni neizspiedīsi.
  Sintija Ozoliņa 22.05.2009. 20:23    
4.First come, first served - kas pirmais brauc , tas pirmais maļ.
  jorens Apfelbaums 26.05.2009. 11:42    
3. Between you and me and the gate post - starp mums runājot.
  Jorens Apfelbaums 26.05.2009. 11:45    
4. First come, first served - kas pirmais brauc, pirmais maļ.
  Laura Prelgauska 22.05.2009. 14:08    
2. Fall on evil days-pieredzēt nebaltas dienas.
  Sintija Ozoliņa 22.05.2009. 20:21    
1.Go about with one's head in the air- celt degunu gaisā.
  Elita Lāce 22.05.2009. 13:08    
9. Dog in the manger - Suns uz siena kaudzes.
  Elita Lāce 22.05.2009. 13:11    
10. Every dog has his day - Katram reiz smaida laime. VAI Akla vista arī graudu atrod.
  Elīna Kaulakāne 22.05.2009. 14:26    
Dog in the manger-Suns uz siena kaudzes.
  Sintija Ozoliņa 27.05.2009. 15:20    
Every why has a wherefore - kur dūmi , tur uguns.

Pievienot komentāru:
Vārds:
E-pasts:
Komentārs:
Šo lauku atstāt neaizpildītu
Visi lauki ir obligāti aizpildāmi! Atlikušo simbolu skaits: