Zinātniskās grāmatas    
Nosaukums: Rundāles pils
Autors: Imants Lancmanis
Izdevējs: Jumava
Datējums: 2009
Identifikators: ISBN 9789984386348
Piezīmes: Māksliniece Inese Hofmane
Apraksts: I. Lancmanis grāmatā aplūko Rundāles pils likteni gadsimtu gaitā, skata pili no attāluma un tuvplānā, iepazīstina ar Austrumu korpusa parādes telpām, ar Centrālo korpusu - hercoga apartamentiem, ielūkojas pils aizkulisēs, izstaigā parku un apkārtni.
Nosaukums: Dzelzceļi Latvijā
Autors: Autoru kolektīvs
Izdevējs: Jumava
Datējums: 2009
Identifikators: ISBN 9789984386980
Piezīmes: Mākslinieks Jānis Jaunarājs
Nosaukums: Rīga ārpus nocietinājumiem
Autors: Irēna Bākule, Arnis Siksna
Izdevējs: Neputns
Datējums: 2009
Identifikators: ISBN 9789984807362
Piezīmes: Mākslinieki Zigmunds Lapsa, Sandijs Ruļuks
Apraksts: Grāmatas mērķis ir no pilsētplānojuma un urbānās morfoloģijas viedokļa sistemātiskāk un dziļāk izanalizēt Rīgas kartes un plānus, kas tapuši laikposmā no 1650. līdz 1885. gadam, kā arī radīt skaidrāku priekšstatu par priekšpilsētu secīgo plānojumu projektu faktisko ietekmi uz Rīgas vēsturiskā centra struktūras veidošanos laika gaitā. Grāmatā izklāstītais materiāls pamatojas uz Rīgas, Zviedrijas un Krievijas arhīvos saglabāto zīmēto Rīgas plānu izpēti. Autori, strādājot paralēli, nonākuši līdz identiskiem kopīgiem secinājumiem, tomēr latviešu un angļu teksti ir atšķirīgi.
Nosaukums: Rūmenes muiža
Autors: Zaiga Gaile, līdzautori: Inta Dišlere, Daiga Veinberga
Izdevējs: Zaigas Gailes birojs, Rūmenes muiža
Datējums: 2009
Identifikators: ISBN 9789934801747
Piezīmes: Mākslinieks Ainārs Gaidis
Apraksts: Rūmenes grāmatas 1. daļa ietver īsu Rūmenes muižas vēstures kopsavilkumu, XIX gadsimta beigās celtā ansambļa analīzi vēsturiskā kontekstā un veiktās pārbūves dokumentāciju. Grāmata adresēta cilvēkiem, kas interesējas par Latvijas, it sevišķi Kandavas novada, muižām, to vēsturi, kā arī atjaunošanas un pārbūves iespējām. Rūmenes grāmatas 2. daļas autore Inta Dišlere sīki apraksta Rūmenes muižas īpašniekus, viņu radurakstus un teritorijas attīstību, sākot ar pirmajām arhīvos atrastajām liecībām par šo Kurzemes bruņinieku īpašumu un beidzot ar Rūmenes sadalīšanu agrārās reformas laikā pirmajā Latvijas Republikā. Grāmata adresēta cilvēkiem, kas interesējas par Latvijas, it sevišķi Kandavas novada, muižām, to vēsturi, kā arī atjaunošanas un pārbūves iespējām.
Komentāri

Pievienot komentāru:
Vārds:
E-pasts:
Komentārs:
Šo lauku atstāt neaizpildītu
Visi lauki ir obligāti aizpildāmi! Atlikušo simbolu skaits: