Mācību grāmatas    
Nosaukums: Matemātika 3. klasei
Autors: Ilga Valtasa
Izdevējs: Pētergailis
Datējums: 2009
Piezīmes: Māksliniece Ilga Vēvere
Nosaukums: Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants
Autors: Autoru kolektīvs
Izdevējs: Karšu izdevniecība Jāņa sēta
Datējums: 2009
Identifikators: ISBN 9789984075501
Piezīmes: Māksliniece Līga Dubrovska
Nosaukums: Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība
Autors: Autoru kolektīvs
Izdevējs: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds
Datējums: 2008
Identifikators: ISBN 9789984450872
Piezīmes: Mākslinieki Agris Dzilna, Andra Liepiņa
Apraksts: Grāmatā sniegtas pamatzināšanas par augsni, tās veidošanās procesiem, īpašībām, morfoloģiju, klasifikāciju, ekoloģiju, izmantošanu un aizsardzību. Aprakstīta Latvijas augšņu klasifikācijas sistēma. Grāmata paredzēta augstskolu, koledžu un tehnikumu studentiem, speciālistiem, interesentiem.
Nosaukums: Literatūra 7. klasei
Autors: Aija Kalve, Ilze Stikāne
Izdevējs: Pētergailis
Datējums: 2009
Piezīmes: Mākslinieks Ģirts Semēvics
Nosaukums: Cilvēka anatomija. Roka. Kāja
Autors: Autoru kolektīvs
Izdevējs: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds
Datējums: 2008
Identifikators: ISBN 9789984825083
Piezīmes: Mākslinieks Arnis Čakstiņš
Apraksts: Grāmatas mērķis ir sniegt kompleksu anatomisko faktu izklāstu, kas atspoguļo mūsdienīgu izpratni par cilvēka morfoloģiju un rada vienotu priekšstatu par cilvēka orgānu un sistēmu uzbūvi un funkcijām. Tajā izklāstīta augšējās un apakšējās ekstremitātes anatomija, sākot ar kaulu un muskuļu sistēmu un beidzot ar nervu un asinsapgādes sistēmu. Grāmata adresēta medicīnas fakultāšu studentiem, rezidentiem, ārstiem un interesentiem.
Komentāri

Pievienot komentāru:
Vārds:
E-pasts:
Komentārs:
Šo lauku atstāt neaizpildītu
Visi lauki ir obligāti aizpildāmi! Atlikušo simbolu skaits: