Ziedu ceļš literatūrā    
Nosaukums: Papardes zied!
Izdevējs: Avots
Datējums: 2003
Identifikators: ISBN 9984-7009-8-4
Nosaukums: Ķiršu lietus
Autors: Alfreds Krūklis
Izdevējs: Liesma
Datējums: 1977
Nosaukums: Zem ķiršu ziediem: haikas
Izdevējs: Jumava
Datējums: 2004
Identifikators: ISBN 9984-05-794-1
Nosaukums: Saplaukst puķes retas - trioletas
Autors: Uldis Auseklis
Izdevējs: Garā Pupa
Datējums: 2002
Identifikators: ISBN 9984-530-64-7
Nosaukums: Skurba kā ceriņš
Autors: Alfreds Krūklis
Izdevējs: Liesma
Datējums: 1977
Identifikators: ISBN 541001121X
Nosaukums: Zilākalna ceriņi
Autors: Valdis Rūja
Izdevējs: Liesma
Datējums: 1980
Nosaukums: Baltās ābeles dziesma
Autors: Pāvils Vīlips
Izdevējs: Latvijas Valsts izdevniecība
Datējums: 1964
Nosaukums: Balta puķe ezerā
Autors: Eva Mārtuža
Izdevējs: Liesma
Datējums: 1981
Nosaukums: Ābeļziedu pilsēta: Talsiem veltītu dzejoļu izlase
Izdevējs: Talsu pilsētas dome
Datējums: 1996
Nosaukums: Ja paparde ziedētu
Autors: Ilga Bērza
Izdevējs: Liesma
Datējums: 1983
Nosaukums: Naktsvijole
Autors: Lija Brīdaka
Izdevējs: Liesma
Datējums: 1980
Nosaukums: Trejdeviņas jāņuzāles
Autors: Broņislava Martuževa
Izdevējs: Apgāds Mantojums
Datējums: 2005
Identifikators: ISBN 9984-97964-4
Nosaukums: Sniegpulkstenīšu migla
Autors: Jana More
Izdevējs: Liesma
Datējums: 1972
Nosaukums: Neaizmirstuļu pļāvējs
Autors: Jānis Sirmbārdis
Izdevējs: Sol Vita
Datējums: 2002
Identifikators: ISBN 9984-556-89-1
Nosaukums: Kam Ieviņa vārdā... : latviešu tautas dziesmas par ievām
Izdevējs: Annele
Datējums: 2006
Identifikators: ISBN 998478617X
Nosaukums: Madarās
Autors: Vizma Belševica
Izdevējs: Liesma
Datējums: 1976
Nosaukums: Vīgriezes
Autors: Skaidrīte Kaldupe
Izdevējs: Likteņstāsti
Datējums: 2008
Identifikators: ISBN 978-9984-8190-6-8
Nosaukums: Rudzupuķu lauks
Autors: Vija Jēkabsone
Izdevējs: Avots
Datējums: 2000
Identifikators: ISBN 5-401-01108-3
Nosaukums: Kad zelta vējš pa ziediem iet
Autors: Jānis Jaunsudrabiņš
Izdevējs: Zvaigzne ABC
Datējums: 1995
Identifikators: ISBN 9984-04-097-6
Nosaukums: Gundegu gaisma
Autors: Elza Sudmale
Izdevējs: Liesma
Datējums: 1982
Nosaukums: Daugavas vizbules sirds
Autors: Lolita Puncule
Izdevējs: Zvaigzne ABC
Datējums: 2006
Identifikators: ISBN 9984-373-91-6
Nosaukums: Pieneņu laiks
Autors: Harijs Gulbis
Izdevējs: Liesma
Datējums: 1976
Nosaukums: Rozes Silajāņu vāzē
Autors: Andris Vējāns
Izdevējs: Sol Vita
Datējums: 2005
Identifikators: ISBN 9984-7593-2-6
Nosaukums: Vējaroze
Autors: Milda Losberga
Izdevējs: Liesma
Datējums: 1973
Nosaukums: Ar vizbuļacīm
Autors: Inta Vīksniņa - Driķe
Izdevējs: Latgales Kultūras centra izdevniecība
Datējums: 2004
Identifikators: ISBN 9984-290-68-9
Nosaukums: Pasakas par ziediem
Autors: Hanss Kristians Andersens
Izdevējs: Alberts XII
Datējums: 2000
Identifikators: ISBN 9984-645-54-1
Nosaukums: Leģendas par ziediem
Autors: N. Zolotņickis
Izdevējs: Vieda
Datējums: 1999
Identifikators: ISBN 5-85745-112-4
Nosaukums: Puķu pilna pasaulīte
Izdevējs: Annele
Datējums: 2001
Identifikators: ISBN 9984-598-21-7
Nosaukums: Sapņu roze
Autors: Lija Brīdaka
Izdevējs: Annele
Datējums: 2009
Identifikators: ISBN 978-9984-8430-5-6
Nosaukums: Man puķes dvēsele
Autors: Kornēlija Apškrūma
Izdevējs: Annele
Datējums: 2009
Identifikators: ISBN 978-9984-8431-5-5
Nosaukums: Rožudārzs
Autors: Šeiha Mušrifutdina Saadi Širāzi
Izdevējs: Liesma
Datējums: 1983
Nosaukums: Rozes balss
Autors: Serdars Ozkans
Izdevējs: Atēna
Datējums: 2007
Identifikators: ISBN 978998434733
Nosaukums: Rozes tavam priekam
Izdevējs: Zvaigzne ABC
Datējums: 2005
Identifikators: ISBN 9984-373-40-1
Nosaukums: Ziedi no mana dārza
Autors: Māra Cielēna
Izdevējs: Annele
Datējums: 2007
Identifikators: ISBN 978-9984-7864-3-8
Nosaukums: Lakats ar magonēm
Izdevējs: Daugava
Datējums: 2005
Identifikators: ISBN 9984-7416-8-0
Nosaukums: Kamēr vien saulgriezes ziedēs
Autors: Ārija Elksne
Izdevējs: Zinātne
Datējums: 2003
Identifikators: ISBN 9984-698-99-8
Nosaukums: Magoņu mākoņi
Autors: Lija Brīdaka
Izdevējs: Enigma
Datējums: 1999
Identifikators: ISBN 9984-634-24-8
Nosaukums: Ugunspuķe, aizmirstība
Autors: Velga Krile
Izdevējs: Zvaigzne ABC
Datējums: 2007
Identifikators: ISBN 978-9984-401-85-0
Nosaukums: Magoņu pļavā
Autors: Anita Liepa
Izdevējs: Daugava
Datējums: 1998
Identifikators: ISBN 9984-644-01-4
Nosaukums: Ar tikko grieztu ķeizarkroni rokā
Autors: Imants Ziedonis
Izdevējs: Liesma
Datējums: 1979
Nosaukums: Priežu ziedi
Autors: Marta Grimma
Izdevējs: Liesma
Datējums: 1977
Nosaukums: Dadžu vijoles
Autors: Daina Avotiņa
Izdevējs: Liesma
Datējums: 1981
Nosaukums: Sila purenes klusē
Autors: Skaidrīte Kaldupe
Izdevējs: Sol Vita
Datējums: 2005
Identifikators: ISBN 9984-7593-6-9
Nosaukums: Silpurene
Autors: Alberts Caune
Izdevējs: Liesma
Datējums: 1987
Nosaukums: Sila ziedi
Autors: Elīna Zālīte
Izdevējs: Nordik
Datējums: 2008
Identifikators: ISBN 978-9984-7926-0-6
Nosaukums: Egles zieds
Autors: Skaidrīte Kaldupe
Izdevējs: Likteņstāsti
Datējums: 1998
Identifikators: ISBN 9984-611-18-3
Nosaukums: Dārzs baltās asterēs
Autors: Skaidrīte Kaldupe
Izdevējs: Zvaigzne ABC
Datējums: 2005
Identifikators: ISBN 9984-372-38-3
Nosaukums: Brūkleņzieds
Autors: Jānis Sirmbārdis
Izdevējs: Liesma
Datējums: 1980
Nosaukums: Jūrniekrozes
Autors: Jana More
Izdevējs: Liesma
Datējums: 1977
Nosaukums: Sniega orhideja
Autors: Margarita Putniņa
Izdevējs: Mitau Group
Datējums: 2008
Identifikators: ISBN 978-9984-397-44-3
Nosaukums: Ar miķelīšu spītu
Autors: Dzidra Inkina
Izdevējs: Kultūras biedrība "Harmonija"
Datējums: 2005
Identifikators: ISBN 9984-95637-7
Komentāri

Pievienot komentāru:
Vārds:
E-pasts:
Komentārs:
Šo lauku atstāt neaizpildītu
Visi lauki ir obligāti aizpildāmi! Atlikušo simbolu skaits: